Dasar Sekolah

Sejarah Sekolah

Falsafah Pendidikan Negara

Visi dan Misi JPNS

Visi, Misi dan Motto Sekolah

Takwim Sekolah

Lencana Sekolah

Lagu Sekolah

Kembali ke Laman Utama

Laman Utama : Profil Sekolah : Dasar Sekolah

Dasar Sekolah

  • Melaksanakan Dasar Pendidikan Negara dengan cemerlang, penuh kesedaran, rasa bertanggunjawab, dedikasi dan amanah.
  • Meletakkan kepentingan pelajar mengatasi kepentingan diri sendiri.
  • Mengamalkan cita-cita dan prinsip Rukun Negara.
  • Mempraktiskan budaya kerja cemerlang dan sistematik.
  • Mengadakan hubungan yang baik dengan ibubapa serta masyarakat umum.
  • Mengamalkan semangat kekitaan di kalangan warga sekolah.
  • Memberi kerjasama yang erat dan sokongan kepada Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.