Jadual Waktu Peperiksaan

Jadual Waktu Kelas

Pencapaian UPSR

Kembali Ke Laman Utama

Laman Utama : Kurikulum

Kurikulum

mural2

Dasar Kurikulum

Aktiviti Kurikulum mestilah berpaksikan pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah yang berpusatkan pelajar.

Pengurusan Kurikulum dan panitia yang kemas dan berkualiti menjadi asas pembangunan akademik di sekolah.

Proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar dengan penggabungan teknologi dan kaedah yang sesuai serta penilaian yang sistematik.

Pemantauan dijalankan bagi memastikan perlaksanaan proses P&P berkesan, berkualiti dan dapat mengembangkan potensi, intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar.